بزرگترین عملیات آمریکا برای جلوگیری از دخالت انتخاباتی

یک سال پیش
بزرگترین عملیات آمریکا برای جلوگیری از دخالت انتخاباتی

منابع خبری گزارش داده‌اند وزارت امنیت داخلی آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای انجام بزرگترین عملیات جهت محافظت از انتخابات آمریکا در برابر چیزی است که احتمال دخالت ایران، روسیه و چین خوانده شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین