ببینید | سرقت باورنکردنی از ال ۹۰ مقابل ساختمان شورای شهر

یک سال پیش
ببینید | سرقت باورنکردنی از ال ۹۰ مقابل ساختمان شورای شهر

این سرقت در ساعت ۸ صبح مقابل ساختمان شورای شهر در شهر قدس تهران اتفاق افتاد. منبع: خبر فوری

منبع: خبرآنلاین