ارتش آماده پاسخگویی دندان شکن

یک سال پیش
ارتش آماده پاسخگویی دندان شکن

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروهای مسلح آماده پاسخ دندان شکن به هرگونه ماجراجویی در تمام مرزهای کشور هستند.

منبع: جام نیوز