پزشک معالج رئیس مجلس: بیماری قالیباف در مرحله خفیف است

یک سال پیش
پزشک معالج رئیس مجلس: بیماری قالیباف در مرحله خفیف است

پزشک معالج رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خوشخبتانه آقای قالیباف وضع خوبی از لحاظ شدت بیماری دارند و در مرحله خفیف بیماری کرونا هستند.

منبع: جام نیوز