خبرگزاری فارس - پیگیر اعتبارات قطار شهری و تهاتر مطالبات شهرداری مشهد از دولت هستیم

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - پیگیر اعتبارات قطار شهری و تهاتر مطالبات شهرداری مشهد از دولت هستیم

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: ما نیز به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای کمک به توسعه شهر مشهد پیگیر اعتبارات قطار شهری و تهاتر مطالبات شهرداری مشهد از دولت هستیم.

منبع: فارس نیوز