افزایش احتمال بروز ناآرامی در آمریکا پس از انتخابات

یک سال پیش
افزایش احتمال بروز ناآرامی در آمریکا پس از انتخابات

ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات پرمناقشه ۳نوامبر، بالقوه آبستن شورش‌های گسترده‌ ای است که خاستگاه های مختلفی دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین