کرونای رییس مجلس خفیف است

یک سال پیش
کرونای رییس مجلس خفیف است

پزشک معالج رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خوشخبتانه قالیباف وضع خوبی از لحاظ بیماری دارد و در مرحله خفیف این بیماری می باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین