ذاکریان: آمریکا بعد انتخابات از یکجانبه‌گرایی فاصله می‌گیرد

یک سال پیش
ذاکریان: آمریکا بعد انتخابات از یکجانبه‌گرایی فاصله می‌گیرد

استاد حقوق و روابط بین‌الملل معتقد است سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران یک شکست محض و بدون دستاورد برای آمریکا بوده است.

منبع: ایسنا