فرماندار کالیفرنیا از آماده باش پساانتخاباتی این ایالت خبر داد

یک سال پیش
فرماندار کالیفرنیا از آماده باش پساانتخاباتی این ایالت خبر داد

فارس نوشت: فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکا گفت در حال آماده کردن این ایالت برای مواجهه با هر سناریویی از جمله ناآرامی‌های احتمالی‌ بعد از انتخابات سوم نوامبر (13 آبان) است.

منبع: خبرآنلاین