خبرگزاری فارس - وکیلی

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - وکیلی

محمدعلی وکیلی گفت: وی افزود: باید صداقت و اعتماد مردم در گذشته به جریان اصلاح طلبی را برای شعارهای امروز به عاریه بگیریم. هرچند احتمالا با عملکرد کنونی صداقتی نمانده است و سهم زیادی از این ارثیه وجود…

منبع: فارس نیوز