خبرگزاری فارس - ترس دولت فرانسه از گسترش دین اسلام با حمایت از هتاکان

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - ترس دولت فرانسه از گسترش دین اسلام با حمایت از هتاکان

امام جمعه بابل با اشاره به اینکه ترس دولت فرانسه از گسترش دین اسلام سبب حمایت از هتاکان به پیامبر مهربانی شد،گفت: دولت فرانسه برخورد با روزنامه شارلی ابدو در اهانت پیامبر(ص) را نقض آزادی بیان می‌داند.

منبع: فارس نیوز