هشدار مقام ارشد ارتش درباره هرگونه ماجراجویی در مرزهای ایران

یک سال پیش
هشدار مقام ارشد ارتش درباره هرگونه ماجراجویی در مرزهای ایران

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروهای مسلح آماده پاسخ دندان شکن به هرگونه ماجراجویی در تمام مرزهای کشور هستند.

منبع: جام نیوز