نحوه اجرای مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کالا

یک سال پیش
نحوه اجرای مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کالا

رییس کل سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کالا پرداخت.

منبع: اقتصاد آنلاین