استفاده از منابع موهومی باعث تشدید کسری بودجه شد

یک سال پیش
استفاده از منابع موهومی باعث تشدید کسری بودجه شد

هرچند افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدامی ضروری با توجه به قوانین مرتبط و همچنین تورم فزاینده کشور بود اما دولت در تامین منابع مالی لازم برای اجرای این کار، برخلاف قانون عمل کرده و عملا با استفاده از منابع موهومی، کسری بودجه و درنتیجه، تورم را تشدید کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین