نگاهی به کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن در ایالت فلوریدا

یک سال پیش
نگاهی به کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن در ایالت فلوریدا

ترامپ و بایدن، دو نامزد رقیب برای تصدی منصب ریاست جمهوری در آمریکا روز پنج شنبه کارزار انتخاباتی خود را در فلوریدا ادامه دادند.

منبع: مهر