بیانیه جامعه اسلامی کارمندان درباره اظهارات ضداسلامی مکرون

یک سال پیش
بیانیه جامعه اسلامی کارمندان  درباره اظهارات ضداسلامی مکرون

جامعه اسلامی کارمندان در واکنش به موضع رییس‌جمهوری فرانسه در قبال انتشار کاریکاتور علیه پیامبر اسلام بیانیه‌ای صادر کرد.

منبع: ایسنا