حماس ازعادی سازی روابط با تل آویو به شدت انتقاد کرد

یک سال پیش
حماس ازعادی سازی روابط با تل آویو به شدت انتقاد کرد

تهران- ایرنا- جنبش مقاومت اسلامی (حماس) با انتقاد شدید از روند عادی سازی روابط با تل آویو، هشدار داد که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشتهای این رژیم را برای ضربه زدن به پیکر امت و غارت ثروت های آن بیشتر می کند.

منبع: ایرنا