بی‌عملی دولت در کاستن از وابستگی بودجه به نفت

یک سال پیش
بی‌عملی دولت در کاستن از وابستگی بودجه به نفت

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای کاستن از وابستگی بودجه به نفت اقدام زیرساختی انجام نداده است، گفت: کسری بودجه و نرخ ارز دو عاملی هستند که باعث بروز تورم شده اند.

منبع: مهر