حمایت مجدد پارلمان عربی از حل بحران لیبی/ درخواست بقای السراج تا انتخاب جانشین

یک سال پیش
حمایت مجدد پارلمان عربی از حل بحران لیبی/ درخواست بقای السراج تا انتخاب جانشین

پارلمان عربی بار دیگر حمایت خود را از دستیابی به راه حل سیاسی بحران لیبی به گونه ای که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور حفظ و مداخلات خارجی در امور آن پایان یابد، اعلام کرد.

منبع: ایسنا