"عربستان می‌خواهد حریری نخست‌وزیر لبنان باشد"

یک سال پیش

یک روزنامه سعودی اعلام کرد، عربستان می‌خواهد سعد حریری نخست‌وزیر آتی لبنان باشد.

منبع: ایسنا