برنده انتخابات آمریکا براساس آخرین نظرسنجی‌ها چه کسی خواهد بود؟

یک سال پیش
برنده انتخابات آمریکا براساس آخرین نظرسنجی‌ها چه کسی خواهد بود؟

نتیجه آخرین نظرسنجی‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت های کلیدی از اختلاف ناچیز بین نامزد حزب جمهوریخواه و نامزد حزب دموکرات حکایت دارد.

منبع: مهر