خبرگزاری فارس - برنامه‌ریزی برای اعتصاب گسترده در آمریکا درصورت عدم پذیرش شکست از سوی ترامپ

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - برنامه‌ریزی برای اعتصاب گسترده در آمریکا درصورت عدم پذیرش شکست از سوی ترامپ

اتحادیه‌های مختلف در آمریکا در نظر دارند در صورت باخت رئیس جمهور این کشور در انتخابات و عدم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دست اعتصاب گسترده بزنند.

منبع: فارس نیوز