سازمان جوانان حزب اسلامی کار: اقدامات ضداخلاقی دولت فرانسه باعث اتحاد جهان اسلام می شود

یک سال پیش
سازمان جوانان حزب اسلامی کار: اقدامات ضداخلاقی دولت فرانسه باعث اتحاد جهان اسلام می شود

سلزمان جوانان حزب اسلامی کار در واکنش به اقدامات اخیر دولت فرانسه بیانیه ای صادر کرد.

منبع: ایسنا