نامه هزار استاد دانشگاه‌های ایران به همتایان فرانسوی خود برای مقابله با اسلام‌ستیزی سیاسیون

یک سال پیش
نامه هزار استاد دانشگاه‌های ایران به همتایان فرانسوی خود برای مقابله با اسلام‌ستیزی سیاسیون

هزار استاد و مدرس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در فرانسه ضمن محکوم کردن مواضع ضد اسلامی رئیس جمهور این کشور، خواهان اقدام اندیشمندان فرانسوی برا توقف اینگونه اقدامات سیاستمداران فرانسه شدند.

منبع: ایسنا