حزب اعتدال و توسعه:گروه‌های سیاسی جهان اسلام به کارزار جهانی محکومیت دولت فرانسه بپیوندند

یک سال پیش
حزب اعتدال و توسعه:گروه‌های سیاسی جهان اسلام به  کارزار جهانی محکومیت دولت فرانسه بپیوندند

حزب اعتدال و توسعه در محکومیت اظهارات موهن رئیس‌جمهور فرانسه بیانیه ای صادر کرد.

منبع: ایسنا