خبرگزاری فارس - چرا آمریکاییان این قدر شیفته نظرسنجی های انتخاباتی هستند

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - چرا آمریکاییان این قدر شیفته نظرسنجی های انتخاباتی هستند

نظرسنجی کردن اساسا یک تلاش ناقص برای به دست دادن نوعی بینش و توضیح است. روشن است که تمایل به بینش و توضیح هیچگاه پایان نمی یابد، پس نظرسنجی ها با وجود نقص ها و ناکامی هایشان همچنان ادامه می یابند.…

منبع: فارس نیوز