پمپئو حملات انصارالله و ارتش یمن به عربستان را با ایران مرتبط کرد

یک سال پیش
پمپئو حملات انصارالله و ارتش یمن به عربستان را با ایران مرتبط کرد

وزیر امور خارجه آمریکا حملات روز گذشته انصارالله و ارتش یمن به عربستان را به ایران مرتبط کرد.

منبع: ایسنا