مصوبات شورای فرهنگ عمومی با اطلاع دستگاههای اجرایی است

یک سال پیش
مصوبات شورای فرهنگ عمومی با اطلاع دستگاههای اجرایی است

شهرکرد- ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری جایگاه شورای فرهنگ عمومی را یک جایگاه مهم دانست و گفت:تمامی تصمیمات و مصوبات با اطلاع سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی اتخاذ و بررسی می‌شود.

منبع: ایرنا