منافع و مصالح کشور در موضع‌گیری‌های سیاسی لحاظ شود

یک سال پیش
منافع و مصالح کشور در موضع‌گیری‌های سیاسی لحاظ شود

قم - ایرنا - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم گفت: در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند نقد منصفانه و موضع‌گیری‌های سیاسی در  چارچوب منافع و مصالح کشور هستیم.

منبع: ایرنا