خبرگزاری فارس - کرونا برنامه‌های پرورشی مدارس را تعطیل نکرد

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - کرونا برنامه‌های پرورشی مدارس را تعطیل نکرد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش لرستان گفت: با وجود شیوع کرونا هیچکدام از فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی مدارس تعطیل نشده است.

منبع: فارس نیوز