مجمع روحانیون اصلاحات را سروسامان می‌دهد؟

یک سال پیش
مجمع روحانیون اصلاحات را سروسامان می‌دهد؟

تهران- ایرنا- تازه‌ترین نشست مجازی اعضای مجمع روحانیون مبارز را می‌توان نشانه ورود نسبی جریان اصلاحات به عرصه انتخابات تعبیر کرد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا این تشکل می‌تواند اجماع مورد نیاز اصلاحات را برقرار ساخته و سردرگمی‌ها را سامان دهد یا نه؟

منبع: ایرنا