خبرگزاری فارس - سلیمی: اسامی نمایندگانی که قبل از پایان جلسه صحن مجلس را ترک کنند از تریبون قرائت می‌شود

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - سلیمی: اسامی نمایندگانی که قبل از پایان جلسه صحن مجلس را ترک کنند از تریبون قرائت می‌شود

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: با تصویب کمیسیون آئین‌نامه اسامی نمایندگانی که قبل از پایان جلسه صحن مجلس را ترک کنند، همانند اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه از تریبون مجلس قرائت می‌شود.

منبع: فارس نیوز