جمع آوری اسلحه از فروشگاه‌های آمریکا؛ ترس از نا آرامی‌های پس از انتخابات

یک سال پیش
جمع آوری اسلحه از فروشگاه‌های آمریکا؛ ترس از نا آرامی‌های پس از انتخابات

تهران - ایرنا - شرکت زنجیره‌ای "وال مارت" یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آمریکا است که از روز پنجشنبه اسلحه و مهمات را از لیست فروش خود حذف کرد.

منبع: ایرنا