ببینید: آخرین تلاش‌های ترامپ و بایدن!

یک سال پیش
ببینید: آخرین تلاش‌های ترامپ و بایدن!

انتشار آمار و نظرسنجی‌های روزانه از میزان آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا که با گاف‌ها و اظهارنظرهای خلاف واقع ترامپ و بایدن دستخوش تغیر می‌شود، سوژه کارتونی در سایت کگل شد.

منبع: خبرآنلاین