استاد دانشگاه : هم‌گرایی سیاسی بدون همسویی اجتماعی شکل نمی‌گیرد

یک سال پیش
استاد دانشگاه  : هم‌گرایی سیاسی بدون همسویی اجتماعی شکل نمی‌گیرد

تهران- ایرنا- استاد دانشگاه حوزه جامعه‌شناسی فرهنگ و رسانه با تاکید بر این‌که همگرایی سیاسی بدون همگرایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی شکل نخواهد گرفت، گفت: اگر بتوانیم آمار تلفات کرونا را کاهش داده و در مسیر سلامت بیشتر مردم گامی برداریم، می‌توانیم اعتمادسازی در سطح جهان را رقم بزنیم و به گام‌های مشترک دیگر برسیم.

منبع: ایرنا