بیانیه دانشگاه فرهنگیان در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام

یک سال پیش
بیانیه دانشگاه فرهنگیان در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام

تهران-ایرنا- شورای تبین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پیرو محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام توسط سردمداران فرانسه بیانیه ای صادر کردند.

منبع: ایرنا