خبرگزاری فارس - فیلم| مؤمنی: تضعیف دولت در شرایط فعلى کار حرفه‌اى نیست/ شکایت می‌کنم!

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - فیلم| مؤمنی: تضعیف دولت در شرایط فعلى کار حرفه‌اى نیست/ شکایت می‌کنم!

فیلم| مؤمنی: تضعیف دولت در شرایط فعلى کار حرفه‌اى نیست/ شکایت می‌کنم!

منبع: فارس نیوز