دشمن قصد ایجاد نا امیدی در جامعه دارد

یک سال پیش
دشمن قصد ایجاد نا امیدی در جامعه دارد

رشت_  ایرنا _ رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتش گفت: دشمن امروز با دست زدن به تهدیدات تازه و جنگ های ترکیبی یا هیبریدی قصد نا امید کردن جامعه را دارد.

منبع: ایرنا