تعلیق عضویت کوربین در حزب کارگر انگلیس به علت انتقاد از اسرائیل

یک سال پیش
تعلیق عضویت کوربین در حزب کارگر انگلیس به علت انتقاد از اسرائیل

با کناره‌گیری کوربین از حزب کارگر در پی شکست این حزب در انتخابات سراسری سال گذشته، «کر استارمر» با وعده پایان دادن به مواضع ضد یهودی این حزب بر سر کار آمد.

منبع: جام نیوز