ایران برای مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا برنامه دارد؟

یک سال پیش
ایران برای مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا برنامه دارد؟

کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی با بررسی تبعات تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، در خصوص آمادگی تهران برای مقابله با آن نیز اشاره کرد.

منبع: خبرآنلاین