شورای اخوت اسلامی افغانستان: اظهارات مکرون، بازتولید افراطی‌گری است

یک سال پیش
شورای اخوت اسلامی افغانستان:  اظهارات مکرون، بازتولید افراطی‌گری است

کابل - ایرنا - شورای اخوت اسلامی افغانستان با بیان این که اهانت رئیس جمهوری فرانسه به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام قلب صدها میلیون مسلمان را بشدت جریحه دار کرده، گفت : مکرون از عنوان آزادی بیان سوء استفاده می کند و اظهاراتش باز تولید تروریسم و افراطیی گری است.

منبع: ایرنا