خبرگزاری فارس - تجلیل رییس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان از نقش مخابرات در انتخابات

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - تجلیل رییس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان از نقش مخابرات در انتخابات

رییس دفتر شورای نگهبان در استان هرمزگان با حضور در مخابرات منطقه هرمزگان از مدیر این منطقه و بخش‌های مختلف فنی آن بابت همراهی ویژه و بسترسازی در ایام انتخابات تجلیل کرد.

منبع: فارس نیوز