خبرگزاری فارس - درخواست انجمن اسلامی از شورای شهر مشهد برای نامگذاری خیابانی به نام پیامبر اعظم(ص)

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - درخواست انجمن اسلامی از شورای شهر مشهد برای نامگذاری خیابانی به نام پیامبر اعظم(ص)

دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور طی نامه ای به رییس شورای شهر مشهد، تقاضای نامگذاری خیابانی به نام پیامبر اعظم(ص) را مطرح کردند.

منبع: فارس نیوز