خبرگزاری فارس - بازدید اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس از واحدهای صنعتی اردکان

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - بازدید اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس از واحدهای صنعتی اردکان

به منظور پیگیری مطالبات مردمی در خصوص عدم گسترش صنایع آلایتده در شهر اردکان، رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس در استان یزد حاضر و از واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان اردکان بازدید…

منبع: فارس نیوز