بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت هفته وحدت 1399

یک سال پیش
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت هفته وحدت 1399

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت هفتۀ وحدت 1399 بیانیه ای صادر کرد.

منبع: ایسنا