"ناشناس" افشاکننده مطالب انتقادی از ترامپ معرفی شد/ ترامپ: اخراجش کنید

یک سال پیش

پس از آنکه مایلز تیلور، از مقام های سابق آمریکایی فاش کرد که خودش همان نویسنده "ناشناس" پشت مطلب جنجالی نیویورک تایمز و کتاب انتقادی علیه ترامپ است، رئیس جمهوری آمریکا خواستار اخراج او و دیگر افراد مرتبط شد.

منبع: ایسنا