سوچی رای زودهنگام خود در انتخابات پارلمانی را به صندوق انداخت

یک سال پیش
سوچی رای زودهنگام خود در انتخابات پارلمانی را به صندوق انداخت

رهبر میانمار رای زودهنگام خود را برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در "نایپیتاو"، پایتخت میانمار به صندوق انداخت.

منبع: ایسنا