رییس جمهوری جویای حال رییس مجلس شد

یک سال پیش
رییس جمهوری جویای حال رییس مجلس شد

تهران-ایرنا- رییس جمهوری در گفت و گویی تلفنی با محمدباقر قالیباف جویای وضعیت بیماری و روند درمان رییس مجلس شد و برای وی آرزوی بهبود و سلامتی کرد.

منبع: ایرنا