سرنوشت بازارهای ایران پس از انتخابات آمریکا

یک سال پیش
سرنوشت بازارهای ایران پس از انتخابات آمریکا

بازارهای ایران پس از اعلام نتیجه انتخابات امریکا دچار چه سرنوشتی می‌شود؟ این پرسشی است که این روزها بازارهای مردد ایران با آن مواجه است. بازارهایی که با خروج ترامپ از برجام دچار شوک‌های سنگینی شده و…

منبع: جام نیوز