برخی درک درستی از شرایط سیاسی کشور ندارند

یک سال پیش
برخی درک درستی از شرایط سیاسی کشور ندارند

ساری - ایرنا - معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: شرایط امروز ناشی از تحریم، منازعات ناشی از عدم درک شرایط، کرونا و غیره فوق العاده سخت است و در این وضعیت سخت برخی به دلیل درک نادرست از شرایط کشور خود به جای کمک مشکل آفرین می شوند.

منبع: ایرنا